Μ π ο ρ ε ί τ ε   ν α   μ α ς   π ά ρ ε τ ε   τ η λ έ φ ω ν ο   σ τ o    2 1 0 -  7 5. 2 5. 1 0 0 

ή   ν α   π ε ρ ά σ ε τ ε   α π ό   τ η ν   σ χ ο λ ή   μ α ς  

 

Ε ί σ ο δ ο ι   σ χ ο λ ής   α π ο ..  Υ μ η τ τ ο ύ   1 1 7   &   Χ ρ ε μ ω ν ί δ ο υ   1 1   Π α γ κ ρ ά τ ι,   1 1 6  3 3

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

*  ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3μμ - 11μμ

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ  11πμ - 11μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  11 - 7μμ

* *


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

* *

Home ] Χοροί ] Διδασκαλία ] Προγράμματα ] Γάμοι ] Βιογραφικό ] [ Επικοινωνία ] Νέα ] * *