Π ω ς   δ ι δ ά σ κ ο υ μ ε   τ ο υ ς   μ α θ η τ έ ς   μ α ς  

                          Στη σχολή μας διδάσκουμε με σχολαστικό τρόπο. Τα επίπεδα χορού ποικίλουν. Η διδασκαλία περνά από τα εξής στάδια: Αρχικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα γενικών γνώσεων, Χάλκινο πρόγραμμα, Αργυρό, Χρυσό, Χρυσό 1 και Χρυσό 2. Το σύστημα αυτό ονομάζεται σύστημα μεταλλίων και χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Τα προγράμματα διδασκαλίας είναι σχεδιασμένα για ανθρώπους που επιθυμούν να κάνουν χορό για κοινωνικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε να χορέψετε το συντομότερο δυνατό.

 

     Ο ι   κ α θ η γ η τ έ ς   μ α ς

   Οι καθηγητές μας είναι επαγγελματίες και πτυχιούχοι ώστε να μπορούν να σας διδάξουν με τον σωστό τρόπο άμεσα και αποτελεσματικά. Σχεδιάζουμε όλα μας τα προγράμματα σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες του κάθε μαθητή ώστε να επιτευχθεί  το χορευτικό επιθυμητό επίπεδο σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρονικό διάστημα.

 

     I δ ι ω τ ι κ ά   μ α θ ή μ α τ α

   Τα ιδιωτικά μαθήματα είναι η καρδιά της διδασκαλίας μας και είναι ο καλύτερος και ο πιο γρήγορος τρόπος μάθησης.Θα έχετε την δυνατότητα να μάθετε με τον δικό σας προσωπικό καθηγητή, με τον δικό σας ρυθμό και   

   ταχύτητα. Τα ιδιωτικά μαθήματα σας δίνουν την δυνατότητα να δημιουργήσετε το δικό σας χορευτικό στυλ που ταιριάζει στην προσωπικότητα σας. Ένα από τα μεγάλύτερα ατού του ιδιωτικού μαθήματος είναι η δυνατότητα να κάνετε το μάθημα σας από τις 11 το πρωϊ έως τις 11 το βράδυ, έξι μέρες την εβδομάδα.

 

     Ο μ α δ ι κ ά   μ α θ ή μ α τ α

    Τα ομαδικά μαθήματα είναι σχεδιασμένα για να βοηθούν το ιδιαίτερο μάθημα. Σας δίνουν την δυνατότητα να εξασκείτε τα βήματα που μάθατε υπό την επίβλεψη επαγγελματία καθηγητή. Επίσης σας δίνετε η δυνατότητα να χορέψετε με άλλους μαθητές ώστε να εξασκήσετε την δυνατότητα καθοδήγησης ή ακολούθησης. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι έχουμε προγραμματισμένα ομαδικά στα εξής επίπεδα: Αρχικό στάδιο, μεσαίο και προχωρημένο σε όλους τους χορούς. Τα ομαδικά μας προγραμματίζονται σε μηνιαία βάση γι' αυτό τηλεφωνήστε μας  σήμερα για να μπορέσουμε να δούμε πόσο σύντομα μπορείτε να ξεκινήσετε.

 

   

     Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά   π ά ρ τ υ

   Τα εκπαιδευτικά μας πάρτυ παίζουν σημαντικό ρόλο στην μάθηση του χορού. Δίνουν την ευκαιρία στον μαθητή να εφαρμόσει άμεσα τους χορούς που διδάσκεται σε ένα χαλαρό και οικείο περιβάλλον. Οι δάσκαλοι μας είναι παρόντες για να σας βοηθήσουν, να εξοικειωθείτε περισσότερο με την χορευτική ατμόσφαιρα και να σας προετοιμάσουν χορευτικά για τις δικές σας μελλοντικές εξόδους. Τα πάρτυ μας γίνονται μία φορά την εβδομάδα. Τηλεφωνείστε μας ή στείλτε μας e-mail για να μάθετε πότε είναι το επόμενο. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένετε να χορεύετε μόνο στα πάρτυ μας, ο κοινωνικός χορός υπάρχει παντού. 'Οταν μάθετε να χορεύετε θα διαπιστώσετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον χορό σας σε διάφορα μέρη και εκδηλώσεις της ζωής σας.

 

     Χ ο ρ ε υ τ ι κ έ ς   ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς

   Χορευτική εκδήλωση είναι ένα γεγονός όπου οι μαθητές μας παρουσιάζουν προσωπικές και ομαδικές χορογραφίες. Οι χορογραφίες αυτές είναι μια παρά πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη στο πρόγραμμα του μαθητή, γιατί του δίνουν την ευκαιρία να δουλέψει επάνω σε συγκεκριμένα στοιχεία του χορού όπως, τεχνική, ταχύτητα, συγχρονισμός, μουσική κλπ.

 

     Α θ λ η τ ι κ ό ς   χ ο ρ ό ς  /  δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ί

 Οι διαγωνισμοί χορού είναι άκρως εντυπωσιακές εκδηλώσεις όπου διαρκούν μία ή δύο μέρες. Απαιτείται εξειδικευμένη χορευτική γνώση επάνω σε τομείς τεχνικής, χορογραφίας και στυλ. Η σχολή Fred's λαμβάνει μέρος ενεργά με το δυναμικό της στους διαγωνισμούς χορού που γίνονται στην χώρα μας.

 

 

Home ] Χοροί ] [ Διδασκαλία ] Προγράμματα ] Γάμοι ] Βιογραφικό ] Επικοινωνία ] Νέα ] 

 * *