Ο   π ρ ώ τ ο ς   σ α ς   χ ο ρ ό ς

 Αυτή είναι η πρώτη σας σημαντικη στιγμή στην αρχή του έγγαμου βίου σας. Είναι η πρώτη σας διαδικασία που μοιράζεστε σαν παντρεμένο ζευγάρι που θα θυμάστε πάντα.

 

      Π ω ς   δ ι α λ έ γ ε τ ε   τ ο   α γ α π η μ έ ν ο   σ α ς   τ ρ α γ ο ύ δ ι

    Όπως οι γάμοι είναι μοναδικοί, τόσο μοναδικός θα πρέπει να είναι και ο πρώτος σας επίσημος χορός. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί ποιό τραγούδι ή ποιό μουσικό κομμάτι σας οδηγεί στο να σκέπτεστε το έτερον σας ήμισυ; Ποιό  τραγούδι σας κάνει να θέλετε να το μοιραστείτε μαζί του-της; Μπορεί να είναι ένα κλασικό Βαλς, Φοξ Τροτ ή Τανγκό, ή μπορεί να είναι ένα από τα σημερινά δημοφιλή κομμάτια. Επίσης θα μπορούσε να είναι ένα κλασικό Ροκ εν Ρολ κομμάτι ή μια μελωδία που σας έχει μείνει στο μυαλό σας. Όπως και να έχει, βρείτε εσείς το κομμάτι και εμείς θα κάνουμε τα υπόλοιπα.

 

      Π ό σ ο   σ ύ ν τ ο μ α   π ρ έ π ε ι   ν α   ξ ε κ ι ν ή σ ω   τ α   μ α θ ή μ α τ α   π ρ ι ν   τ ο   γ ά μ ο ;

                   Το συντομότερο δυνατό. Ίσως σκέπτεστε ότι πρέπει να είναι στο τέλος της λίστας σας, μην ξεχνάτε όμως ότι τρία πράγματα θα μείνουν μαζί σας μετά το γάμο. Η αγάπη σας, οι βέρες και η ικανότητα να   μπορείτε να χορεύετε μαζί. Ασχοληθείτε και κάνετε το σωστά. Συχνά ολοκληρώνουμε την χορευτική μας διδασκαλία περίπου σε ένα μήνα. Προτείνουμε όμως να ξεκινήσετε 2-3 μήνες νωρίτερα του γάμου, έτσι ώστε όταν θα έρθει η ώρα  και θα έχετε παρά πολλά να κάνετε για τις προετοιμασίες, να είστε έτοιμοι και να χρειάζεστε μόνο μια γρήγορη επανάληψη. Αλήθεια έχετε σκεφτεί ότι μπορείτε να κάνετε κι ένα δεύτερο χορό με τον πατέρα-μητέρα σας ή τον αδελφό-ή ή τον κουμπάρο-α;

 

     Τ ι   π ρ έ π ε ι   ν α   κ ο ι τ ά ξ ε τ ε   σ ε   μ ι α   σ χ ο λ ή   χ ο ρ ο ύ

  Αναμφισβήτητα ο καθηγητής να είναι πτυχιούχος επαγγελματίας και να εξειδικεύεται σε χορευτικά ζευγάρια. Είσαστε στο σωστό μέρος. Εμείς λαμβάνουμε υπ' όψιν την κάθε λεπτομέρεια ώστε ο χορός σας να μείνει αξέχαστος σε εσάς και στους καλεσμένους σας. Είμαστε σίγουροι ότι με τα ιδιαίτερα σας μαθήματα, θα μείνετε εκατό τοις εκατό ικανοποιημένοι, όπως επίσης και με το τελικό αποτέλεσμα!

 

     O π ο ι ο   χ ο ρ ό   ε π ι θ υ μ ε ί τ ε   ν α   μ ά θ ε τ ε   ε μ ε ί ς   τ ο ν   δ ι δ ά σ κ ο υ μ ε

   Σας αρέσουν λοιπόν οι Λάτιν, οι Ελληνικοί χοροί και άλλοι. Όχι μόνο μπορούμε να σας δείξουμε τα βασικά που χρειάζονται για να μάθετε να χορεύετε το τραγούδι της επιλογής σας, αλλά επίσης προτείνουμε να μάθετε       ποικιλία χορών, ώστε να αποκτήσετε την δυνατότητα να μπορείτε να χορεύετε οτιδήποτε, οπουδήποτε, μετά τον γάμο. Όπου και να πάτε, θα μπορείτε να μοιράζεστε το όμορφο δώρο που λέγεται χορός, για το υπόλοιπο της ζωής σας.

 

 

Τ ο   ν α   μ ά θ ε τ ε   ν α   χ ο ρ ε ύ ε τ ε   γ ι α   τ ο ν   γ ά μ ο   σ α ς,

 ε ί ν α ι   έ ν α   υ π έ ρ ο χ ο   δ ώ ρ ο   π ο υ   μ π ο ρ ε ί   ν α   κ ά ν ε ι  ό   έ ν α ς   σ τ ο ν    ά λ λ ο .

Κ ά ν τ ε   τ ο   π ρ ώ τ ο   σ α ς   " β ή μ α "   τ ώ ρ α

Τηλεφωνείστε στο  2 1 07 5. 2 5 .1 0 0  

 

Home ] Χοροί ] Διδασκαλία ] Προγράμματα ] [ Γάμοι ] Βιογραφικό ] Επικοινωνία ] Νέα ] 

 * *